Välkommen till Murtjänst i Färnäs
Vår adress är Färnäs Bygata 46 i Mora. Butiken/utställningen öppen efter ö.k.på telefon.
Maila gärna på murtjanst.ab@telia.com
Telefon Henrik 070-627 57 57, Fredrik 070-588 01 83.